Positiivinen pedagogiikka

Luonteenvahvuusmateriaalia etäopiskelussa käytettäväksi

Positiivinen pedagogiikka pohjautuu positiiviseen psykologiaan, jonka mukaan on olemassa erilaista 24 luonteenvahvuutta. Positiivisen pedagogiikan avulla koitamme opettajani auttaa oppilaitamme löytämään omat vahvuutensa sekä tukea niiden vahvistumista.

Omien vahvuuksien tiedostaminen tarjoaa voimavaroja ja keinoja haastaviin tilanteisiin. Etäkoulun käyminen, harrastusten keskeytyminen ja sosiaalisen etäisyyden harjoittaminen ovat eittämättä haastavia tilanteita! Omien vahvuuksien tunnistaminen lisää parhaimmillaan myös uskoa ja myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen. Luonteenvahvuuksien huomaaminen ja vahvistaminen onkin tärkeää juuri tässä hetkessä.

Olen tehnyt lyhyet videot viidestä eri luonteenvahvuudesta. Videot alkavat luonteenvahvuuden lyhyellä esittelyllä ja jokaisessa videossa on yksi harjoitus vahvuuteen liittyen. Voitte viettää vahvuusviikkoa ja käsitellä yhden vahvuusvideon jokaisena koulupäivänä tai ottaa yhden vahvuuden viikon ajaksi tarkasteltavaksi.

Olen valinnut luonteenvahvuudet siten, että oppilaat voisivat tarkkailla ja harjoittaa niitä etäopiskelun ohessa kotona. Olisipa hienoa, jos jotkut heistä saisivat niistä myös eväitä tässä poikkeustilanteessa jaksamiseen. Alle kahden minuutin videoissa käsitellään luovuutta, ystävällisyyttä, huumorintajua, toiveikkuutta ja oppimisen iloa.

Lähteet:

Huomaa hyvä! Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa, Lotta Uusitalo-Malmivaara ja Kaisa Vuorinen, 2017

https://positive.fi/resurssit/


Aluetutorterveisin

Liisi

Luovuus

Ystävällisyys

Huumorintaju

Toiveikkuus

Oppimisen ilo

Sinnikkyys

Itsesäätely

Luonteenvahvuusprojekti 6.-luokkalaisille

Pirkanmaan tutoropettajat 2 –hanke on ollut mukana tekemässä 6.-luokkalaisille suunnattua vahvuusprojektia, joka on tällä hetkellä käynnissä Tampereella ja Pirkkalassa.

Idea lähti liikkeelle keväällä 2020 Tampereen Nuorisopalveluista. Heidän toiveenaan oli, että jokainen kaupungin 6.-luokkalainen saisi kevätjuhlassa kehukirjeen ja pienen stipendin. Lähdimme hahmottelemaan kehukirjeen ympärille lukuvuoden kestävää projektia, jossa luonteenvahvuudet tulisivat tutuksi kutosille.

Tällaisen vahvuusprojektin toteuttaminen on mahdollistanut sen, että jokainen 6.-luokkalainen on tutustunut luonteenvahvuuksiin ja päässyt pohtimaan omia vahvuuksiaan. Omien vahvuuksien tunnistaminen edistää oppimista ja tukee haastavissa tilanteissa. Yläkoululaiseksi siirryttäessä on hyvä pakata reppuun tällaisiakin asioita tulevien koitosten varalle :)

Vahvuusprojektia varten kouluille hankittiin Vahvuusvaris-kortteja sekä toimitettiin tutoreiden tuottamaan vahvuusmateriaalia.

Vahvuusprojektin vuosikello

Lukuvuoden aluksi vahvuusprojekti esitellään 6. luokkien opettajille. Tutorit ovat olleet mukana ideoimassa ja kouluttamassa.

Syyslukukaudella tutustutaan luonteenvahvuuksiin koko luokan voimin esim. erilaisilla ryhmätöillä, jotka voidaan integroida luontevasti osaksi oppiaineita. Tavoitteena tuoda vahvuussanasto tutuksi sekä huomata tilanteita, joissa luonteenvahvuudet näkyvät omassa tai luokan toiminnassa.

Marras – helmikuussa osallistetaan huoltajia pohtimaan lapsensa luonteenvahvuuksia osana oppimiskeskusteluja. Opettajille tarjotaan käyttöön positiivisen cv:n pohja, jonka avulla voidaan hahmottaa oppilaan vahvuuksia myös koulun ulkopuolelta. Cv:hen voidaan kerätä vahvuuksia huoltajien lisäksi mm. harrastuksista.

Kevätlukukaudella oppilaat alkavat tarkastella omia vahvuuksiaan ja kerä niitä osaksi positiivista cv:tään.

Toukokuussa luokanopettaja kirjoittaa jokaiselle oppilaalleen valmiiseen todistuspohjaan muutaman kevään aikana yhdessä havaitun vahvuuden. Oppilaat saavat vahvuustodistuksensa lukuvuositodistusten jaon yhteydessä.

Syyslukukauden aluksi 7. luokalla: Pirkkalan projektissa vahvuustodistukset tuodaan vielä luokanvalvojalle nähtäväksi, jolloin luokanvalvojan on helpompi jatkaa hyvin pohjustettua teemaa uuden oppilasryhmän kanssa.

Haluatko kuulla lisää projektista?

Ota yhteyttä Liisi Vesikko, liisi.vesikko@pirkkala.fi