Materiaalia

Yksi tutoropettajien perustehtävistä on osaamisen jakaminen. Sivustolle kerätään Pirkanmaan tutoropettajat2 -hankkeessa tuotettua materiaalia opettajien käytettäväksi.